İngİltere’de EĞİTİM

Öğrencİ Rehberlİğİ

Yardım edebileceğimiz konular:
  • ‘Eğitim Harita’mız ile kuvvetli ve gelişmesi gereken alanları saptamak
  • Doğru konuyu seçmek
  • Başvuru işlemlerine yardım etmek
  • Öğrencinin derslerdeki gelişmesini izlemek
  • Gerektiğinde özel eğitmen ile destek vermek.

Teke tek öğrenci rehberliği programımız öğrenciye akademik yolculuğunda, önüne çıkabilecek zorlukların üstesinden gelebilmesi için gerekli desteği verir. Rehberlik programımız İngiliz sistemine geçişin pürüzsüz olması için üniversitede okunacak konu seçimini, lisan kurslarını bulmayı, en uygun özel eğitmeni sağlamayı ve öğrencinin akademik ve kültürel uyum sürecinde destek vermeyi kapsar.

“Eğitiminizi planlayın, geleceğinize şekil verin.”