İngİltere’de EĞİTİM

Yatılı Okul

Yardım edebileceğimiz konular:
  • ‘Eğitim Haritası’ tasarlamak
  • Öğrenciyi profiline göre doğru yatılı okula yerleştirmek
  • Öğrenciyi giriş sınavlarına ve giriş koşullarına hazırlamak
  • Yatılı okul başvuru işlemine yardım etmek
  • İstenirse okula yerleştirdikten sonra ek olarak eğitim mentorluğu sağlamak

İngiltere’deki özel okullar dünyanın en iyi okulları olarak bilinir. İngiliz yatılı okul sistemi öğrencilerin eğitim izlencesinin sınırları dışına çıkmalarına izin verip, onları dünya vatandaşı olarak şekillendirir. Akademik ve sosyal zenginleştirme müzik, spor, tiyatro ve uygulamalı seçmeli dersler gibi geniş kapsamlı eğitim dışı etkinlikler içinde sunularak öğrenciler dengeli bir yaşam biçimine özendirilir.
Yatılı okullar benzer yapıya sahip olsalar da bazıları daha fazla eğitim odaklı, bazıları da daha fazla spor ve/veya sanat odaklıdırlar.
Öğrencinin kuvvetli olduğu ve gelişmesi gerekli alanlarını saptar saptamaz ebeveynlerin ve öğrencinin isteklerine en uygun okula yöneliriz En önemlisi, öğrencinin kuvvetli olduğu ve gelişmesi gerekli alanlara en fazla ağırlığı veren okulun bulunmasına yardım ederiz.
Yaklaşımımızın öğrencilerin tam potansiyellerine ulaşmaları için en fazla olanağı sağlayarak üniversite ve iş dünyasındaki başarılı adreslere taşıdığına inanıyoruz.

“Eğitiminizi planlayın, geleceğinize şekil verin.”